Cảm ơn các bạn đã truy cập và sử dụng thông tin tại Zip Code Việt Nam. Đây là trang chia sẻ miễn phí, cập nhật liên tục về mã zip code cũng như các thông tin về bưu chính.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.